donateurs

Share

Facebook Twitter Google+

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door giften van particulieren, bedrijven en instellingen, in natura of financieel. De volgende bedrijven en instellingen dragen zo bij aan dit project:

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

Varend monument Bruinvisch, Harlingen

Van Der Linde Makelaardij, Elburg

Het Jonge Schaap, houtzaagmolen, Zaanse Schans

Kees Koopmans Transport bv, Opmeer


Voorgaande restauraties werden daarnaast mede mogelijk door subsidies van de volgende fondsen, waarbij het Prins Bernard Cultuurfonds wederom een bijdrage heeft toegekend voor de timmerbeurt van 2015; deze toewijzing is mede mogelijk gemaak dankzij het Cornelis Fop Smit Fonds en het Johan J. Smit’s fonds:


Prins Bernhard Cultuurfonds


LogoEM


kfHein fonds


ANBI

Share

Facebook Twitter Google+

Stichting EB60

Stichting EB60 is een culturele ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling als zodanig erkend door de belastingdienst. De stichting stelt zich tot doel het varend monument EB60 te behouden voor de volgende generaties en voor een groot publiek. Hieronder staat beschreven hoe we dat hopen te verwezenlijken. Onderaan treft u documenten aan die dit nog nader toelichten.

Statutair is de Stichting bekend als Stichting E.B. 60. en zijn de doelstellingen als volgt omschreven: ‘De stichting heeft ten doel de verwerving, restauratie, het onderhoud en het beheer van oude schepen, in het bijzonder de botter E.B. 60′. Deze taak voert de stichting sinds 1976 uit.

De stichting wordt mede bestuurd door de kavels. Kavels bestaan uit één of meerdere deelnemers die zich garant stellen voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Elk kavel kan een bestuurslid leveren en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Noordwest Holland onder nummer 41234029. Het RSIN-nummer van de stichting is 816784681.

Het bestuur bestaat sinds 2022 uit de volgende leden:

  • C. Bibo (penningmeester)
  • S. Blom van Assendelft (secretaris)
  • O. Dillo (voorzitter)
  • D. Dillo

Doneren

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar tot 125% voor particulieren en tot 150% voor bedrijven. Om u als donateur op te geven en voor meer informatie over de fiscale voordelen kunt u contact opnemen met ons opnemen: info@eb60.org.

Ook op de site van de belastingdienst vindt u informatie over de aftrekmogelijkheden van giften, via deze link: giften aan goede doelen

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL41TRIO0254799191 ten gunste van Stichting E.B. 60 te Amsterdam. Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Meevaren

Op dit moment ondergaat de EB60 een grote opknapbeurt. Wanneer de botter weer vaart zal de EB60 op gezette tijden toegankelijk zijn voor publiek. Het streven is om jaarlijks een aantal evenementen te bezoeken waar het mogelijk is om het schip te bezichtigen en soms om op te stappen. Meevaren voor een dagdeel of voor meerdere dagen, alleen of met groepen, behoort dan ook weer tot de mogelijkheden.

Deelnemen

Deelnemen kan op verschillende manieren. Zo kan men kaveldeelnemer, donateur, of vrijwilliger worden. Kavels zijn groepen van deelnemers die een vaste jaarlijkse bijdrage leveren, financiëel en aan het onderhoudswerk. Elk kavel is ook mede-verantwoordelijk voor het bestuur en het draaiende houden van de organisatie. We zien daarnaast ook graag vrijwilligers, of donateurs, die bestuurlijke taken op zich nemen.

Vrijwilligers

Voor behoud van het schip zijn we mede van onze vrijwilligers afhankelijk. Er is ook de mogelijkheid om eerst eens met het schip kennis te maken door een dagje met onze vrijwilligers mee te werken of tijdens één van de vrijwilligersdagen. Het is de bedoeling dat voor de vrijwilligers, zodra het schip weer vaart, vaartochten en vrijwilligersdagen worden georganiseerd.

Overige gegevens

Documenten tonen:

Een overzicht van uitgevoerde activiteiten treft u hier aan: uitgelicht
Contact-informatie vindt u op de volgende pagina: contact

Ten aanzien van het beleidsplan wordt nog het volgende opgemerkt. De stichting zit sinds 2020 in een transitie. Er is de afgelopen jaren veel aan de botter gewerkt, maar we zoeken naar nieuwe deelnemers om ook de dagelijkse zorg van en het varen met de EB60 mogelijk te maken. Totdat deze nieuwe deelnemers zich melden blijft het huidige beleidsplan van kracht. Met de nieuwe deelnemers zal het beleid dan opnieuw geformuleerd worden.

ANBI_zk_zwart

contact

Share

Facebook Twitter Google+

Voor informatie over deelnemen aan de onderhoudsploeg van de EB60, of deelname aan een kavel, kunt u contact opnemen met de secretaris, Sebas Blom van Assendelft:

eb60info

De EB60 wordt mede in de vaart gehouden door kavels, deelnemers of deelnemersgroepen die een vaste bijdrage leveren aan de botter, financieel en aan de activiteiten om het schip te behouden. Kavels leveren zo een grote bijdrage aan de continuiteit van de zorg voor de EB60. Nieuwe kaveldeelnemers worden vaak gevonden onder vrijwilligers en via de huidige kaveldeelnemers. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan een kavel, dan kunt u contact opnemen met bovenstaande contactpersoon of één van de kavels.

Rekeningnummer stichting EB60: NL41TRIO0254799191

 


 

inloggen deelnemers

over

Share

Facebook Twitter Google+

De EB60 is een klein slag Hoorns bottertje. De geschiedenis van het scheepje is niet helemaal bekend, maar uit overlevering zijn interessante feiten boven komen drijven. Zo weten we inmiddels dat in 1905 het vlak is vernieuwd en dat een vlak normaal gesproken minstens zo’n 50 jaar meegaat. Ook wist men te vertellen dat het al een oud schuitje was toen Jan Rinses rond 1887 eigenaar werd. Ze behoort daarmee tot de oudste platbodems die Nederland rijk is. Er loopt nog een onderzoek naar het verleden van het bottertje en de werf in Hoorn.

HN1 1915

Om de EB60 te behouden is in 1976 Stichting EB60 opgericht, toen het de particuliere eigenaars zwaar bleek om dit zelf op te brengen. Inmiddels heeft de stichting de status van culturele ANBI. De botter EB60 staat tegenwoordig ingeschreven als Varend Monument®1114 bij het Nationaal register varende monumenten, de RVEN.

Op dit moment zijn we bezig om het behoud van dit uniek stukje varend erfgoed voor de volgende generaties veilig te stellen en voor een groot publiek. Daarbij wordt actief gezocht naar wegen om dit mogelijk te maken. Zo heeft de EB60 inmiddels ‘s zomers een ligplaats gevonden in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en ‘s winters bij de al even museale Botenloods te Amsterdam en wordt er samenwerking gezocht met Het Jonge Schaap aan de Zaan. Daarnaast wordt er waar mogelijk samengewerkt met het ZZM en wordt er regelmatig meegedaan aan publieksactiviteiten elders. We hopen in de toekomst aan meer van dit soort activiteiten te kunnen deelnemen, zoals onder meer de zomerreunie van Botterbehoud.

Veel van het onderhoud wordt verricht door een groep vrijwilligers. Voor vrijwilligers is er de mogelijkheid om mee te varen en desgewenst om opgeleid te worden tot schipper. Er wordt verder bekeken hoe we het voor de vrijwilligers nog leuker kunnen maken, bijvoorbeeld met vrijwilligersdagen en door ze te betrekken bij de besluitvorming hierover binnen de stichting.

Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Stichting EB60 is hier te vinden: ANBI.