groot onderhoud in 2016 en 2017

Share

Facebook Twitter Google+

bakboord boordAfgelopen week, in augustus 2017, is het oude bakboord boord opnieuw gemonteerd. Werken met een klein budget vergt creativiteit. Niets wordt verspild.

Na een moeizaam begin van 2016 voor de EB60, waarbij er nog maar weinig animo bleek om voor het schip te zorgen, is er later dat jaar toch weer schot in het herstel van de botter gekomen, met een grotendeels nieuwe en enthousiaste groep vrijwilligers. Binnenkort gaat het schip dan eindelijk te water. Op deze pagina volgt de komende tijd een verslag van wat zich sindsdien rond de EB60 heeft afgespeeld.

Voor meer regelmatige updates over het reilen en zeilen van de botter is er inmiddels ook de Facebookpagina 'Botter EB60'.

Update: Eind 2015 is de EB60 dus weer op de helling van het Zuiderzeemuseum getrokken, zoals hierboven te zien. Hierna werden in de wintermaanden de laatste dekenpoten geplaatst met hulp van een groep handige vrienden. Geen van hen had echter tijd om structureel als vrijwilliger mee te gaan doen, soms omdat ze eenvoudigweg te veraf wonen.

NHD 300816-artikel EB60In augustus 2016 melde de nieuwe groep vrijwilligers zich echter, na dit Artikel over de EB60 in het Noord Hollands Dagblad. Er is tot eind  2017 met deze ploeg stevig doorgewerkt aan de botter, waarbij er vele kleine  en een aantal grotere reparaties zijn uitgevoerd, zoals het vervangen van delen van de huid en het aanbrengen van de boorden en een kromboord. Daarbij werd er ook een begin gemaakt met het geheel opnieuw rondbreeuwen van de botter.

Omdat dit allemaal de nodige tijd en re-organisatie heeft gevergd is de verslaggeving op de website de afgelopen tijd beperkt gebleven. We willen de draad binnenkort weer oppakken. Jaarlijks moeten we daarnaast als  ANBI verslag  doen van onze activiteiten. Wat in 2018 rond de EB60 heeft plaatsgevonden wordt daarom in een  volgend bericht gepubliceerd. We willen hier op deze wijze jaarlijks in elk geval verslag gaan doen over deze activiteiten. Wellicht ook aangevuld met andere 'scheepsberichten', zodra de EB60 weer in rustiger vaarwater verkeert.