groot onderhoud in 2016 en 2017

Share

Facebook Twitter Google+

bakboord boordAfgelopen week, in augustus 2017, is het oude bakboord boord opnieuw gemonteerd. Werken met een klein budget vergt creativiteit. Niets wordt verspild.

Na een moeizaam begin van 2016 voor de EB60, waarbij er nog maar weinig animo bleek om voor het schip te zorgen, is er later dat jaar toch weer schot in het herstel van de botter gekomen, met een grotendeels nieuwe en enthousiaste groep vrijwilligers. Binnenkort gaat het schip dan eindelijk te water. Op deze pagina volgt de komende tijd een verslag van wat zich sindsdien rond de EB60 heeft afgespeeld.

Voor meer regelmatige updates over het reilen en zeilen van de botter is er inmiddels ook de Facebookpagina 'Botter EB60'.