ANBI

Share

Facebook Twitter Google+

Stichting EB60

Stichting EB60 is een culturele ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling als zodanig erkend door de belastingdienst. De stichting stelt zich tot doel het varend monument EB60 te behouden voor de volgende generaties en voor een groot publiek. Hieronder staat beschreven hoe we dat hopen te verwezenlijken. Onderaan treft u documenten aan die dit nog nader toelichten.

Statutair is de Stichting bekend als Stichting E.B. 60. en zijn de doelstellingen als volgt omschreven: ‘De stichting heeft ten doel de verwerving, restauratie, het onderhoud en het beheer van oude schepen, in het bijzonder de botter E.B. 60′. Deze taak voert de stichting sinds 1976 uit.

De stichting wordt mede bestuurd door de kavels. Kavels bestaan uit één of meerdere deelnemers die zich garant stellen voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Elk kavel kan een bestuurslid leveren en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Noordwest Holland onder nummer 41234029. Het RSIN-nummer van de stichting is 816784681.

Het bestuur bestaat sinds 2022 uit de volgende leden:

  • C. Bibo (penningmeester)
  • S. Blom van Assendelft (secretaris)
  • O. Dillo (voorzitter)
  • D. Dillo

Doneren

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar tot 125% voor particulieren en tot 150% voor bedrijven. Om u als donateur op te geven en voor meer informatie over de fiscale voordelen kunt u contact opnemen met ons opnemen: info@eb60.org.

Ook op de site van de belastingdienst vindt u informatie over de aftrekmogelijkheden van giften, via deze link: giften aan goede doelen

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL41TRIO0254799191 ten gunste van Stichting E.B. 60 te Amsterdam. Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Meevaren

Op dit moment ondergaat de EB60 een grote opknapbeurt. Wanneer de botter weer vaart zal de EB60 op gezette tijden toegankelijk zijn voor publiek. Het streven is om jaarlijks een aantal evenementen te bezoeken waar het mogelijk is om het schip te bezichtigen en soms om op te stappen. Meevaren voor een dagdeel of voor meerdere dagen, alleen of met groepen, behoort dan ook weer tot de mogelijkheden.

Deelnemen

Deelnemen kan op verschillende manieren. Zo kan men kaveldeelnemer, donateur, of vrijwilliger worden. Kavels zijn groepen van deelnemers die een vaste jaarlijkse bijdrage leveren, financiëel en aan het onderhoudswerk. Elk kavel is ook mede-verantwoordelijk voor het bestuur en het draaiende houden van de organisatie. We zien daarnaast ook graag vrijwilligers, of donateurs, die bestuurlijke taken op zich nemen.

Vrijwilligers

Voor behoud van het schip zijn we mede van onze vrijwilligers afhankelijk. Er is ook de mogelijkheid om eerst eens met het schip kennis te maken door een dagje met onze vrijwilligers mee te werken of tijdens één van de vrijwilligersdagen. Het is de bedoeling dat voor de vrijwilligers, zodra het schip weer vaart, vaartochten en vrijwilligersdagen worden georganiseerd.

Overige gegevens

Documenten tonen:

Een overzicht van uitgevoerde activiteiten treft u hier aan: uitgelicht
Contact-informatie vindt u op de volgende pagina: contact

Ten aanzien van het beleidsplan wordt nog het volgende opgemerkt. De stichting zit sinds 2020 in een transitie. Er is de afgelopen jaren veel aan de botter gewerkt, maar we zoeken naar nieuwe deelnemers om ook de dagelijkse zorg van en het varen met de EB60 mogelijk te maken. Totdat deze nieuwe deelnemers zich melden blijft het huidige beleidsplan van kracht. Met de nieuwe deelnemers zal het beleid dan opnieuw geformuleerd worden.

ANBI_zk_zwart