ANBI

Share

Facebook Twitter Google+

Stichting EB60

Stichting EB60 is een culturele ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling als zodanig erkend door de belastingdienst. De stichting stelt zich tot doel het varend monument EB60 te behouden voor de volgende generaties en voor een groot publiek. Hieronder staat beschreven hoe we dat hopen te verwezenlijken. Onderaan treft u documenten aan die dit nog nader toelichten.

Statutair is de Stichting bekend als Stichting E.B. 60. en zijn de doelstellingen als volgt omschreven: ‘De stichting heeft ten doel de verwerving, restauratie, het onderhoud en het beheer van oude schepen, in het bijzonder de botter E.B. 60′. Deze taak voert de stichting sinds 1976 uit.

De stichting wordt bestuurd door de kavels. Kavels bestaan uit één of meerdere deelnemers die zich garant stellen voor een vaste jaarlijkse bijdrage. Elk kavel levert een bestuurslid en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel Noordwest Holland onder nummer 41234029. Het RSIN-nummer van de stichting is 816784681.

Het bestuur bestaat sinds zomer 2015 uit de volgende leden:

  • C. Bibo (penningmeester)
  • S. Blom van Assendelft (secretaris)
  • O. Dillo (voorzitter)
  • D. Dillo
  • A.A.S. Hood

Doneren

Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar tot 125% voor particulieren en tot 150% voor bedrijven. Om u als donateur op te geven en voor meer informatie over de fiscale voordelen kunt u contact opnemen met ons opnemen: info@eb60.org.

Ook op de site van de belastingdienst vindt u informatie over de aftrekmogelijkheden van giften, via deze link: giften aan goede doelen

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL41TRIO0254799191 ten gunste van Stichting E.B. 60 te Amsterdam. Uw gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

Meevaren

Op dit moment ondergaat de EB60 een grote opknapbeurt. Wanneer de botter weer vaart zal de EB60 op gezette tijden toegankelijk zijn voor publiek. Het streven is om jaarlijks een aantal evenementen te bezoeken waar het mogelijk is om het schip te bezichtigen en soms om op te stappen. Meevaren voor een dagdeel of voor meerdere dagen, alleen of met groepen, behoort dan ook weer tot de mogelijkheden.

Deelnemen

Deelnemen kan op verschillende manieren. Zo kan men kaveldeelnemer, donateur, of vrijwilliger worden. Wie eerst kennis wil komen maken wordt, zodra het weer kan, uitgenodigd om een keer mee te varen.

Vrijwilligers

Voor onderhoud aan het schip zijn we mede van onze vrijwilligers afhankelijk. Voor de vrijwilligers worden daarbij vaartochten en vrijwilligersdagen georganiseerd. Er is ook de mogelijkheid om eerst eens met het schip kennis te maken door een dagje met onze vrijwilligers mee te werken of tijdens één van de vrijwilligersdagen.

Overige gegevens

Documenten tonen:

Documenten ophalen:

Een overzicht van uitgevoerde activiteiten treft u hier aan: uitgelicht
Contact-informatie vindt u op de volgende pagina: contact

ANBI_zk_zwart