over

Share

Facebook Twitter Google+

De EB60 is een klein slag Hoorns bottertje. De geschiedenis van het scheepje is niet helemaal bekend, maar uit overlevering zijn interessante feiten boven komen drijven. Zo weten we inmiddels dat in 1905 het vlak is vernieuwd en dat een vlak normaal gesproken minstens zo’n 50 jaar meegaat. Ook wist men te vertellen dat het al een oud schuitje was toen Jan Rinses rond 1887 eigenaar werd. Ze behoort daarmee tot de oudste platbodems die Nederland rijk is. Er loopt nog een onderzoek naar het verleden van het bottertje en de werf in Hoorn.

HN1 1915

Om de EB60 te behouden is in 1976 Stichting EB60 opgericht, toen het de particuliere eigenaars zwaar bleek om dit zelf op te brengen. Inmiddels heeft de stichting de status van culturele ANBI. De botter EB60 staat tegenwoordig ingeschreven als Varend Monument®1114 bij het Nationaal register varende monumenten, de RVEN.

Op dit moment zijn we bezig om het behoud van dit uniek stukje varend erfgoed voor de volgende generaties veilig te stellen en voor een groot publiek. Daarbij wordt actief gezocht naar wegen om dit mogelijk te maken. Zo heeft de EB60 inmiddels ‘s zomers een ligplaats gevonden in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en ‘s winters bij de al even museale Botenloods te Amsterdam en wordt er samenwerking gezocht met Het Jonge Schaap aan de Zaan. Daarnaast wordt er waar mogelijk samengewerkt met het ZZM en wordt er regelmatig meegedaan aan publieksactiviteiten elders. We hopen in de toekomst aan meer van dit soort activiteiten te kunnen deelnemen, zoals onder meer de zomerreunie van Botterbehoud.

Veel van het onderhoud wordt verricht door een groep vrijwilligers. Voor vrijwilligers is er de mogelijkheid om mee te varen en desgewenst om opgeleid te worden tot schipper. Er wordt verder bekeken hoe we het voor de vrijwilligers nog leuker kunnen maken, bijvoorbeeld met vrijwilligersdagen en door ze te betrekken bij de besluitvorming hierover binnen de stichting.

Donaties aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar. Meer informatie over Stichting EB60 is hier te vinden: ANBI.